vinje naturlegvis logo

Borte bra, men heime best?

Nytt frå Vinjelosen - Sommaren 2023!

Vinjelos Silje Hagen

Sommaren er her, og fleire har gått inn i feriemodus allereie!

Eg har lyst å nytte høvet til å ynskje alle ein rektig god sommar! Og hugs at de ikkje treng reise langt for å oppleve noko i ferien! Borte bra, men heime best?

Så om du ikkje går med særskilde planar dei neste vekene, kan det vera verdt å sjå seg rundt i heimkommunen eller Vest-Telemark til dømes?

GOD SOMMAR!

mountain illustration